Qozog‘iston hududiga kirishga kimlarga ruxsat berilmasligi haqida ma’lum qilindi