Yangi qonun: foydalanilmaydigan yerlarni xususiylashtirish huquqi kimlarga beriladi?