Nasriddin Afandi haykalining boshiga chiqib olgan yigit buxoroliklardan uzr so‘radi