Yer kurrasi katta qurol-yarog‘ ombori bo‘lganmi? Eng katta harbiy xarajat qiladigan davlatlar