O‘zbekistonda hokimlarning yangi o‘rinbosari lavozimi joriy etildi