Poroshenko Rossiya chegarasidagi harbiylar sonini oshirishni ma’lum qildi