“Yadro qishi” kelishi bo‘yicha prognozlarga aniqlik kiritildi