Sut, banan, gilos: uyqu uchun eng yaxshi oziq-ovqatlar