“Insoniyatga ikkinchi ogohlantirish”ni 184 mamlakat olimlari imzoladi