O‘zbekiston yoshlari Parijda xalqaro tanlovda ishtirok etdi