Samarqand tibbiyot instituti talabaligi 7 ming dollar baholandi