O‘zbekiston bilan chegaralar ochilganidan so‘ng Tojikistondagi narxlar sezilarli darajada pasaydi