Daniyalik mashhur me’mor Toshkentga tashrif buyurdi