Kot-d’Ivuarda isyon ko‘targan harbiylar hukumatning taklifini qabul qildi