Keyn: 0:2 hisobidan so'ng taslim bo'lishimiz mumkin edi, ammo xarakter ko'rsatdik