Jardim: "Raqibga jiddiy e'tibor qaratishimiz shart"