Jaka: «Raqib bittagina imkonityada foydalanib ketdi»