Bugun Abramov qanday uslubdan foydalangani ma'qul?